PLAN WARSZTATÓW 2018-2019

Ustawienia rodzinne 2018

13.X; 17.XI; 8.XII

Bogini, czy możemy porozmawiać?

od października 2018 do maja 2019 spotkania w soboty raz w miesiącu

Daty spotkań:

20 października; 24 listopada; 15 grudnia; 19 stycznia; 23 lutego; 23 marca; 13 kwietnia; 18 maja;

14 – 18 czerwca