Upoważnienie dla publikacji

Prosimy przeczytać uważnie i następnie wypełnić wszystkie punkty:

1. Pozwolenie na publikację.

Zezwalam Wydawnictwu Berckana na reprodukowanie, publikowanie i dystrybuowanie moich oryginalnych prac, (wymienionych poniżej) jako części:
– kalendarza Spirala, jego przyszłej elektronicznej wersji i potencjalnych produktów pochodnych
– materiałów promocyjnych
– umieszczania na stronie internetowej kalendarza i stronach internetowych w celach promocyjnych

2. Pozwolenie na edytowanie, skracanie, itp.

Wydawnictwo Berckana rezerwuje sobie prawo do edytowania materiałów, edytowania grafiki zgodnie z wymaganiami publikacji, łączenia z innymi pisanymi i wizualnymi materiałami.
rozumiem, że Wydawnictwo Berckana ma prawo:
– edytowania moich prac pisemnych
– wybierania fragmentów z moich prac pisemnych,
– publikowania całości lub fragmentów moich obrazów
– elektroniczne publikowanie moich obrazów

3. Fotografie

– autorka fotografii bierze na siebie odpowiedzialność za uzyskanie zgody od autorów obiektów fotografowanych na fotografowanie i publikację zdjęć – zaświadczam, że mam pozwolenie od każdej osoby, będącej tematem zdjęcia na publikowanie zdjęcia

4. zaświadczam, że nikt nie posiada wyłączności na publikowanie moich prac przesłanych do Wydawnictwa Berckana

5. Wyrażam zgodę na przekazywanie kontaktu do mnie osobom zainteresowanym

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie moich prac

– w zamian mogę otrzymać 1 egzemplarz kalendarza z moimi pracami
– w kalendarzu ukaże się treść przesłanej przeze mnie notki (maksymalnie 35 słów) o mnie, mojej twórczości, z moim  adresem mailowym i adresem mojej strony internetowej (opcjonalnie)

– będę miała możliwość zakupu większej ilości egzemplarzy kalendarza z 25% upustem

– będę miała możliwość zamieszczenia w kalendarzu swojej reklamy z 30% upustem

7. – imię i nazwisko (zgodne z metryką)………………….
– pseudonim (jeśli ma być podpisany pod pracą, zamiast imienia i nazwiska) ………………………………….
– adres……………………………………
– numer telefonu ……………………………..
– adres mailowy ……………………………….
– własnoręczny podpis …………………………..
– data ……………………………………
Prosimy o poinformowanie Wydawnictwa Berckana, jeśli któryś z podpunktów punktu 7 ulegnie zmianie, ponieważ możemy kontaktować się w sprawie prac w przyszłości.

8. Żadna z przesłanych prac nie zostanie odesłana. Zostanie przechowana do publikacji w następnych latach lub zrecyklingowana.

9. wykaz przesyłanych prac

  Tytuł dzieła Rok powstania Obraz/fotografia/forma pisana
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
 8      
 9      
 10      

 

Prace do kalendarza na 2020 rok z tematem przewodnim „Korzenie” prosimy nadsyłać do 30 listopada 2018 roku
Na adres:

spirala.alicja@wp.pl

lub
Wydawnictwo Berckana, Alicja Bednarska-Ćwiek ul Dobra 4A, 05-410 Józefów
Tel. 606 133 121; …………………………………….
Zachowaj kopię tego egzemplarza dla siebie.